Heb je een vraag over leven in een diverse stad? Atlas helpt je graag verder.

Wie je ook bent: Antwerpen is er voor iedereen.

Soms vraagt samenleven in een diverse stad wat begeleiding.
Atlas, integratie en inburgering Antwerpen ondersteunt en informeert organisaties en nieuwe en oude Antwerpenaren bij vragen over samenleven in een diverse stad.

person person person persontext balloon text balloon text balloon text balloon
person

Wil je meer informatie over het leven in een diverse stad?

  • text balloon Krijg vrijblijvend een adviesgesprek. Je kan nadien ook instappen in een verdere begeleiding op maat van jouw organisatie.

↓ Andere vragen? ↓

Antwoorden op vragen rond diversiteit en inclusie zijn zelden zwart-wit. Het gesprek en de nuance zijn belangrijk. Hier geeft Atlas een eerste, beknopt antwoord. Een uitgebreider antwoord kan je terugvinden op diversiteitspraktijk.be, tijdens een vorming of in een gesprek met Atlas. In een samenleving die voortdurend verandert, is het normaal dat je niet altijd weet hoe best te reageren. Respect, een open houding en je bewust zijn van je eigen vooroordelen en positie in de samenleving zijn de basisingrediënten voor een mooie verstandhouding tussen oude en nieuwe Antwerpenaren.

Ja, dat kan, maar niet altijd. Heel waarschijnlijk stel je deze vraag uit interesse. Je gesprekspartner ziet er anders uit dan jij, wat je interpreteert als een 'niet-Belgisch' uiterlijk. Je bent benieuwd naar de achtergrond van deze persoon. Mensen kunnen er voor jou anders uitzien, maar dat betekent niet dat ze buitenlanders zijn. België heeft een lange geschiedenis van verschillende immigratiegolven, dus veel mensen die jij misschien als buitenlanders ziet, kunnen in België geboren en getogen zijn. Wees je ervan bewust dat deze persoon deze vraag waarschijnlijk vaak krijgt en er zo keer op keer aan herinnerd wordt er 'anders' uit te zien. Sommige mensen vinden dit heel pijnlijk en ervaren het als een afwijzing. Andere mensen hebben er dan weer geen probleem mee. Heb dus respect voor de reactie van je gesprekspartner. Wil je meer weten over dit onderwerp? Beluister dan onze podcast

Welke vragen kan je nog stellen en welke niet? Wil je graag meer tips over hoe je een verbindend gesprek aangaat? Laat je inspireren door dit artikel.

Ben je benieuwd naar de Belgische migratiegeschiedenis? Daar lees je in dit artikel meer over.

Liever niet. Door je te verkleden als iemand van een andere cultuur doe je aan 'culturele appropriatie': je neemt een deel van iemands cultuur of religie over voor een dag en doet het dan weer uit. Dit terwijl het voor mensen van Indiaanse, Arabische, Chinese, ... afkomst een intrinsiek onderdeel van hun identiteit vormt. Bovendien wordt de Arabier of Chinees zelf vaak gediscrimineerd op basis van die kenmerken die anderen gebruiken om zich mee te verkleden. Denk maar aan Chinezen die worden uitgescholden voor ‘spleetoog’ of een Arabier die als extremist of terrorist wordt bestempeld als hij een jelaba (lang gewaad) draagt. Voor deze groepen kan het kwetsend of frustrerend zijn om te zien dat een deel van hun uiterlijk wordt gebruikt als ‘verkleding’ en plots op die dag wel gezien wordt als iets positief. 
Wil je graag meer leren over inclusie en diversiteit? In deze vorming rond inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven krijg je inzicht in verschillende uitgangspunten en hoe je daarmee om kan gaan.

Ook al denk je een compliment te geven, het is een onbewust racistische uitspraak. Je deelt mensen op in goede en slechte personen op basis van uiterlijke kenmerken zoals huidskleur. Deze uitdrukking geeft de indruk dat je mensen van kleur in het algemeen niet goed vindt.
Wil je meer inzicht krijgen in verschillende uitgangspunten? Volg dan een vorming rond inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven
Ook als omstaander kan je veel betekenen. Daar leer je meer over in onze vormingen over hoe reageren op discriminerende uitspraken op het werk.

Bedenk altijd hoe jij zou reageren. Net zoals jij het waarschijnlijk niet fijn zou vinden als iemand jouw haar zou aanraken omdat het zo'n ander haartype is, vindt iemand met bijvoorbeeld kroeshaar dat wellicht ook niet fijn. Dergelijke vragen geven aan dat je ze nog altijd als 'anders' bestempelt. Zomaar iemand zijn haar aanraken is een stap te ver. Het is een intieme handeling, die je alleen doet bij mensen die heel dicht bij je staan. Eeuwenlang werd het Europese schoonheidsideaal naar voren geschoven als dé standaard. Kroeshaar werd zo veel mogelijk gladgestreken volgens de Westerse normen. Gelukkig zien we hier vandaag verandering in komen. Diversiteit in haar en haardracht begint meer en meer geaccepteerd te worden. Ook pruiken dragen is voor sommige gemeenschappen heel normaal. Belangrijk is dat mensen zichzelf kunnen zijn zonder een stroom aan vragen over hun uiterlijk.

Wil je graag meer inzicht krijgen de uitdagingen van een superdiverse samenleving en hoe je ermee om kan gaan? Volg de vorming 'Inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven'.

Als de persoon het ermee eens is of het zelf voorstelt dan ja, anders niet. Net zoals niet elke Michael het fijn vindt als je hem Mike zou noemen, vindt niet elke Abdelkhaliq het fijn als je hem Abdel noemt. Vraag even hoe iemand graag genoemd wordt. Een naam is een belangrijk onderdeel van iemand zijn identiteit. Het getuigt van respect als je de moeite doet om iemand zijn naam goed uit te spreken.

In onze vorming over inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven krijg je een beter inzicht in verschillende uitgangspunten en hoe je er mee om kan gaan.

Een hoofddoek is een intrinsiek deel van de religieuze identiteit van een moslima. Ze maakt de keuze om haar haar te bedekken. Vragen hoe ze eruit ziet zonder hoofddoek, is vragen om iets te tonen dat ze bewust bedekt.
Weet je niet meer goed wat je nog kan vragen en wat niet? Hier zijn enkele artikels die je kunnen helpen:

Tips voor een verbindend gesprek

Hoe ga ik om met cultuurverschillen

Wil je graag meer weten over verschillende uitgangspunten, hoe je misverstanden en frustraties kan voorkomen en tips krijgen rond divers-sensitieve communicatie? Volg dan de vorming rond 'Inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven'.

Het feit dat iemand Sinterklaas viert maakt deze persoon nog geen racist. Net zoals dat een zwarte persoon die zwarte piet geen probleem vindt, ook niet spreekt voor alle zwarte personen. Het feest op zich en de figuur van zwarte piet hebben duidelijk racistische en koloniale invloeden. Als samenleving moeten we hier aandachtig mee omgaan. Tradities kunnen evolueren. Het Sinterklaasfeest dus ook.

Wil je hier meer over weten? Lees ons artikel over hoe je kan omgaan met het zwartepietendebat.

"Iedereen kan Nederlands leren als hij wil", hoor je wel eens. Doorzetten is belangrijk als je een taal wil leren, maar het is niet de enige factor. Er zijn er veel andere die je leerproces moeilijker of makkelijker maken. Denk maar aan scholingsgraad, leeftijd, introvertie, sociaaleconomische status, welke moedertaal je spreekt, ... Misschien kwam je buurvrouw wel tijdens de arbeidsmigratie in de jaren '60-'80 naar België. Toen dachten veel mensen dat ze maar tijdelijk in België zouden blijven en dat het dus niet de moeite was om de taal te leren. Zelfs als ze de taal wilden leren, waren er weinig of geen taalcursussen.

Meer weten? Lees het artikel: Hoe lang duurt het om Nederlands te leren.

Ja dat mag, maar denk er goed over na. Het is belangrijk dat je beseft dat mensen die vluchten dat niet vrijwillig doen. Ze vluchten omdat er oorlog, conflict of geweld heerst in hun land van herkomst. Of omdat ze worden vervolgd vanwege hun etniciteit, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging. Ze 'kiezen' niet om naar een specifiek land te vluchten. Ze willen vooral weg uit hun thuisland waar het niet langer veilig voor hen en/of hun geliefden is. Hierover spreken haalt vaak trauma's boven, wees je dus bewust van je relatie met de gesprekspartner. Wil je echt interesse tonen, vraag dan naar het thuisland van de persoon. Of deze persoon er nog familie heeft, hoe deze persoon België ervaart, ...

Wil je graag in een veilige omgeving in gesprek gaan met nieuwkomers in Antwerpen? Doe dan mee met een Stadsklap.

Het kan best lastig zijn om zoiets mee te maken. Sta stil bij bepaalde gevoeligheden. Besef dat wat jij als grap of compliment bedoelde, kwetsend kan overkomen. Gebruik deze situatie om te leren en de ander te begrijpen. Door geïnteresseerd en oprecht te luisteren, snap je beter waarom je opmerking kwetsend overkomt. Iedereen maakt wel eens fouten. Enkel door naar elkaar te luisteren kunnen we elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Meer weten? Lees het artikel: wat als iemand mij beschuldigd van racisme.
Weet je niet goed hoe je moet reageren als je getuige bent van racisme of discriminatie? Volg dan een vorming rond reageren op discriminerende uitspraken.

Nee, volgens de regelgeving kan dat niet. Je kan iemand niet verplichten om Nederlands te spreken. Wie weet kan je klant zelfs helemaal geen Nederlands of schaamt deze persoon zich voor de fouten die hij in het Nederlands maakt. Natuurlijk ben jij ook niet verplicht om in een andere taal te spreken. Probeer korte en duidelijke zinnen te gebruiken en wijs zaken aan. Je zal merken dat jullie elkaar best kunnen begrijpen, ook al verstaan jullie elkaars taal niet.

Wil je graag meer weten over duidelijk taalgebruik, lees dan het artikel: hoe spreek ik in heldere taal.
Of volg de vorming: klare taal spreken.

We leven in een land met een grote diversiteit aan mensen. Samenleven is altijd tweerichtingsverkeer. Jij hebt respect voor de cultuur en de gewoonten van je buurvrouw en je buurvrouw heeft respect voor die van jou. Belangrijk is dat je je bewust bent van je eigen waarden en normen en dat die voor jou heel vanzelfsprekend zijn, maar voor je buurvrouw heel anders kunnen zijn. Als je het niet weet, vraag het dan gewoon. En dit doe je door open, eerlijke en nieuwsgierige houding. Probeer het op dezelfde manier als wanneer je contact legt met een buur die wel Nederlands spreekt. Begin met de typische kennismakingsvragen, want dat zijn vragen die anderstaligen of mensen met migratieachtergrond vaak krijgen en waar ze dus misschien relatief makkelijk op kunnen antwoorden. Dat geeft hen een veilig gevoel en zo is het ijs gebroken. Typische voorbeeldvragen zijn: Wat is je naam? Hoe gaat het met je? Alles goed? Heb je kinderen?

Ontdek meer over dit onderwerp in dit artikel over cultuurverschillen.

'Ouders' zijn een zeer diverse groep. Ook op talig vlak: de ene ouder praat goed Nederlands, terwijl de andere haast geen Nederlands kan. Bereid je gesprek goed voor als de ouders maar een beetje Nederlands spreken. Gebruik korte duidelijke zinnen, denk na welke vragen je wil stellen aan de ouder, welke informatie je echt wenst over te maken en neem voldoende tijd om het gesprek te voeren. Spreken de ouders echt geen Nederlands, kan je overschakelen naar een taal die jullie allemaal spreken en verstaan. Als jullie geen gemeenschappelijke taal hebben, is er misschien een collega die de taal van de ouders wel spreekt. Een tolk inschakelen kan ook. Het is belangrijk om te onthouden dat ouders die geen Nederlands spreken ook betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen, maar soms de 'tools' niet hebben om dit te doen.

Wil je graag tips en richtlijnen over duidelijk communiceren? Er zijn heel wat vormingen die je kan volgen.

Zorg ervoor dat je klanten zich veilig voelen om te communiceren. Moedig hen aan en spreek niet te snel. Klare taal is niet hetzelfde als kleutertaal. Zorg ervoor dat je de woorden duidelijk van elkaar kan onderscheiden. Laat de anderstalige zoveel mogelijk zelf aan het woord. Gebruik foto’s, pictogrammen of echte voorwerpen als de anderstalige je niet begrijpt. Stel open vragen zodat je zeker bent dat jullie elkaar begrepen hebben.

Ontdek alvast de eerste tips in het artikel: Hoe spreek ik in heldere taal.
Meer tips en echte oefening krijg je tijdens onze vormingen rond 'Klare taal spreken', of 'conversatie stimuleren in groep'. 

Gebruik beter het woord 'allochtoon' niet meer. Het woord betekent letterlijk 'van elders afkomstig' terwijl het vaak gaat om mensen die in België geboren en getogen zijn. 'Mensen met een migratieachtergrond' is een betere omschrijving, omdat dit verwijst naar het migratieverleden van hun ouders en niet van henzelf.

Meer weten? Lees het artikel: welke veranderingen brengt het samenleven in diversiteit.

Er zijn heel wat klare taal tips om een duidelijke brief te schrijven voor iemand die nog niet goed Nederlands kan. Bovendien help je zo niet alleen anderstaligen, maar al je lezers. Enkele tips om je brief toegankelijk te maken zijn: beperk je tot de essentie, denk na over je structuur en visuele ondersteuning, gebruik pictogrammen alleen voor concrete zaken, schrijf vanuit de vragen die de lezer heeft en beantwoord wil zien in je brief (in plaats van te schrijven vanuit je eigen standpunt als schrijver, want zo riskeer je veel te veel overbodige info te geven).

Ontdek alvast de eerste tips in het artikel: hoe schrijf ik in heldere taal. 
Volg de interactieve vorming 'Klare taal schrijven' vol oefeningen en tips.

Wil je specifiek aan de slag met beelden? Lees het artikel: hoe ondersteun ik mijn boodschap met beelden en pictogrammen.

Is jouw werking vanwege corona meer digitaal geworden? Haken je zwakke lezers daardoor vaak af? Lees dan deze 6 tips om anderstaligen te bereiken.

Ja, op een respectvolle manier. Het is belangrijk dat je zorgt voor een veilige omgeving waarin anderstaligen durven spreken. Benadruk dat fouten maken mag. Zorg voor impliciete feedback: "Ik ben gisteren naar het winkel geweest" - " Je bent naar de winkel geweest. Was het er druk?". Verbeter een fout door correct te herhalen. Moedig anderstaligen genoeg aan en geef hen complimenten. Zo overwinnen ze sneller hun spreekangst. 

Wil je graag duidelijk communiceren met anderstaligen? Volg de vorming 'Klare taal spreken'.
In dit artikel vind je alvast enkele eerste tips.

Soms is de taal een barrière, soms is de activiteit een barrière. Wil je je anderstalige collega's betrekken, zorg er dan voor dat ze mee kunnen communiceren in de groep. Stel buddies aan die de anderstalige collega's kunnen ondersteunen door het gesprek te kaderen of hen te betrekken bij het gesprek. En maak je team bewust van het belang van klare taal. Betrek de anderstalige collega ook bij het kiezen van de activiteiten. Zorg ervoor dat de activiteit op zich al niemand uitsluit. Zo is bijvoorbeeld wijnproeven geen goede activiteit als er collega's zijn die geen alcohol drinken. Of is zwemmen misschien een weinig inclusieve activiteit als er minder mobiele collega's zijn.

Wil je graag meer inzicht krijgen in verschillende uitgangspunten, en hoe die een effect hebben op communicatie? Volg een vorming over inclusieve communicatie en omgaan met verschillende perspectieven.

Begin bij het begin. Zorg voor een inclusieve werkomgeving zodat mensen in je organisatie willen blijven werken. Schrijf een inclusieve vacature en gebruik diverse wervingskanalen. Zorg er ook voor dat je elke kandidaat op dezelfde manier beoordeelt. Besef dat jij net als iedereen onbewuste vooroordelen hebt en laat die je beslissing niet beïnvloeden. Maar waarschijnlijk het allerbelangrijkste: zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt op de werkvloer. Zo worden je diverse teamleden ook echte ambassadeurs van de werkplek. Atlas kan je hierbij begeleiden. Stel je vraag onderaan deze pagina en vraag zo een adviesgesprek aan.

Wil je alvast enkele tips voor een divers personeelsbestand? Lees dit artikel.
Écht werk maken van inclusieve rekrutering? Schrijf je dan in voor het gratis bootcamp, in samenwerking met Hands-on Inclusion.

Als het de geknipte kandidaat is, dan is taal geen doorslaggevend selectiecriterium. Aanwerven dus! Niet iedereen moet perfect Nederlands kennen om goed mee te kunnen draaien. Zorg voor duidelijke afspraken over wat je verwacht qua taalgebruik op de werkvloer en weet dat er tal van opleidingen op maat van anderstalige medewerkers bestaan. Je kan ook een taalbuddy aanstellen die de medewerker op talig vlak kan ondersteunen.

Iedereen heeft vooroordelen. Meer weten over jouw eigen vooroordelen? Lees dit artikel.
Wil jij aan de slag gaan met inclusieve rekrutering? Schrijf je dan in voor de gratis interactieve bootcamp!

Onze diverse samenleving heeft ook diverse eetgewoonten. Bevraag bij collega's waarmee ze graag hebben dat er rekening wordt gehouden. Natuurlijk mag je vlees serveren, maar een inclusief feest betekent dat je niemand uitsluit op basis van hun eetgewoonten. Sommige mensen eten geen vlees. Andere mensen eten halal of kosher. Zorg dus voor voldoende vegetarische/veganistische alternatieven. Zo kan iedereen samen genieten van wat je serveert.

Op zoek naar enkele concrete tips? Lees dan dit artikel: hoe ga ik om met cultuurverschillen.
Wil je leren hoe je een inclusieve werkvloer kan creëren, waar iedereen zich welkom, aanvaard en gewaardeerd voelt? Schrijf je dan in voor het gratis bootcamp 'Inclusieve werkvloer'

Over het algemeen spreek je beter geen dialect met anderstaligen. Anderstaligen moeten namelijk zoveel mogelijk kansen krijgen om hun prille woordenschat in het Nederlands te oefenen. Maar in sommige situaties is het net wél een goed idee om dialect aan te leren. Een anderstalige vrijwilliger die in een Antwerps dienstencentrum aan de bar werkt, heeft er veel baat bij om het woord “talloor” of “zjat kaffe” te leren. De kans is immers relatief klein dat iemand daar een “kopje koffie” zal bestellen.

Wil je graag meer weten over helder en duidelijk communiceren met anderstaligen? Volg dan een vorming 'Klare taal spreken'.

Geeft iemand aan dat hij of zij Nederlands wil oefenen, dan is het fijn dat jij een taalbuddy wil zijn. Anderstaligen moeten zoveel mogelijk oefenkansen krijgen in de praktijk. Articuleer, praat traag (maar gebruik geen kleutertaal) en zit er ook niet mee in om eventuele fouten die anderstaligen maken op een positieve manier te corrigeren. Dat is net leerrijk voor hen. Vraag de collega ook op welke manier hij best feedback wilt krijgen.

Op zoek naar extra tips? Bekijk dan deze artikels:

Hoe laat ik mijn collega Nederlands oefenen op het werk?

Hoe versterk ik het Nederlands van mijn anderstalige werknemers?

Waar kan een anderstalige Nederlands leren?


Het is pauze. Iedere werknemer zou in staat moeten zijn om deze tijd voor zichzelf zinvol in te vullen. Voor de persoon die wil bidden is dit een belangrijk onderdeel van zijn/haar identiteit. Ben je werkgever? Denk dan pro-actief na over deze vraag: Wat is onze visie? Wat is ons beleid hieromtrent? Staat het in ons diversiteitsbeleid of in een handelingskader? Ben je een collega en heb je vragen, dan kan je deze natuurlijk altijd stellen met respect voor de levensbeschouwing.

Meer weten? Lees het artikel: hoe geef ik levensbeschouwing een plek op de werkvloer.

Inclusie is verbonden met welzijn en sfeer op het werk, en dat heeft een impact op effectiviteit, doorstroom en meer. Ben jij een HR-verantwoordelijke, kaderlid of zaakvoerder van een (sociale) onderneming en wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor de vorming 'Inclusieve werkvloer'.

Ieder heeft zijn eigen gewoontes. Het is belangrijk dat je alle collega's met respect behandelt en dat je rekening houdt met andere gebruiken. Krijgt iemand liever geen kussen? Prima toch. Overleg met elkaar hoe jullie elkaar dan wel begroeten. Bijvoorbeeld: 'Ik wil je graag feliciteren met je verjaardag, maar ik weet niet goed wat jij prettig vindt. Geef ik je drie kussen of wil je liever een hand?' Op die manier krijgen anderen de kans om aan te geven wat ze prettig vinden.

Weet je niet meer goed welke vraag je nu nog kan stellen en welke niet? In dit artikel lees je enkele richtlijnen en krijg je tips voor een verbindend gesprek.

Welke tools bevorderen de werksfeer? En hoe voorkom je conflicten? Wil je een inclusieve werkvloer creëren, schrijf je dan in voor dit gratis bootcamp.

In veel organisaties zijn er meertalige collega’s of klanten. Net zoals overal zorgen goede afspraken voor goede vrienden (of beter goede collega's). Maak dan ook duidelijke afspraken over welke talen je waar spreekt met collega’s en klanten. Dat betekent niet dat je moet kiezen tussen Nederlands of een andere taal. Medewerkers voelen zich meer geaccepteerd als ze ook hun moedertaal mogen inzetten. Je kan als organisatie zelf kiezen, samen met de medewerkers, welke afspraken je hierover wil maken. In de praktijk gebeurt het vaak dat organisaties afspreken dat het mogelijk is om in groep Arabisch, Frans, Chinees, ... te spreken, maar dat je overschakelt op een gemeenschappelijke contacttaal (vaak het Nederlands) van zodra er iemand bij het gesprek komt die geen Arabisch, Frans, Chinees, ... spreekt. Zo voelt niemand zich uitgesloten en toon je als medewerkers wel een positieve houding ten opzichte van ieders moedertaal. Atlas kan je hierbij begeleiden. Stel je vraag onderaan deze pagina en vraag zo een adviesgesprek aan.

Alvast nood aan enkele tips? Lees dat dit artikel: Mag mijn collega op het werk zijn moedertaal spreken?

Wil je meer leren over een inclusief handelingskader, en hoe inclusie is verbonden met welzijn en sfeer op de werkvloer? Schrijf je dan in voor het gratis bootcamp 'Inclusieve werkvloer'.

Het antwoord hierop hangt van heel wat zaken af. Neem tijd om te bevragen wat de situatie is van de potentiële werknemer en informeer je over de mogelijkheden. Je komt hierover meer te weten in onze vorming 'Werken als niet-Belg'.

Bekijk de vormingen op onze agenda.

Je kan met deze en soortgelijke vragen terecht bij onze helpdesk.


Het is soms een hele uitdaging om contact te maken met je diverse groep aan ouders. Hoe beter je hun situatie kent, hoe beter je erop kan inspelen. Dat maakt vaak het verschil. Hou rekening met onzichtbare drempels zoals taal, eten, animatie… Spreek ouders persoonlijk aan en nodig ze uit. Als je een vertrouwd contactpersoon kan zijn voor ouders, krijg je een beter zicht op hun situatie en zullen ze misschien minder drempels voelen om deel te nemen aan schoolactiviteiten.

Interesse in tips over hoe je anderstalige ouders kan betrekken op school? Lees dit artikel.

Wil je graag anderstalige ouders stimuleren om Nederlands te oefenen? Volg dan de vorming: 'Conversatie stimuleren in groep'.

Breng de noden en de drempels van de doelgroep die je voor ogen hebt in kaart. Vraag hiervoor ook input van personen uit deze doelgroep die al een link hebben met je organisatie. Bekijk ook je communicatiekanalen kritisch. Gebruik je de juiste? Kan je andere kanalen inschakelen? Je kan ook samenwerken met sleutelfiguren zoals jeugdwerkers, buurtwerkers, intercultureel bemiddelaars of influencers om de beoogde doelgroep te bereiken. Kijk naar je eigen vereniging, hoe uitnodigend ben je? Ben je bereid om de aanpak van activiteiten of aanbod co-creatief te maken met je nieuwe doelgroep? Dit zijn maar enkele tips.

Op zoek naar extra tips?
Lees het artikel: Hoe stem ik mijn aanbod af op een divers publiek.

Op zoek naar een voorbeeld uit de praktijk? Voetbalclub City Pirates vertelt hoe zij te werk zijn gegaan in dit artikel.

Ben je op zoek naar concrete tips rond inclusieve rekrutering? Ben je een HR - verantwoordelijke, kaderlid of zaakvoerder van een (sociale) onderneming? Schrijf je dan in voor de gratis bootcamp 'Inclusieve rekrutering'.

Het allerbelangrijkste is dat je niet meelacht en aangeeft dat ze een grens overschrijden. Zie het als een leermoment: reageer, maar zonder de grappenmaker meteen te veroordelen. Zo toon je dat dit niet voor iedereen grappig is en benoem je dat het kwetsend kan zijn. Je laat dan zien dat dit een vorm van discriminatie of microagressie is. Heb je binnen je organisatie ook een visie en beleid rond non-discriminatie? Zo ja, verwijs er dan naar. Nee? Atlas kan je begeleiden bij het opmaken van een beleid en nadenken over acties op maat van jouw organisatie. Stel je vraag onderaan deze pagina en vraag zo een adviesgesprek aan.

Weet je niet goed hoe je kan reageren op discriminatie en racisme? Volg een vorming en wordt een actieve omstaander. Leer een discriminerende situatie herkennen en dat er verschillende mogelijkheden zijn om te reageren. Neem ook eens een kijkje op Allemaal Antwerpenaar, de campagne van stad Antwerpen tegen racisme en discriminatie waar Atlas aan meewerkt. 

Ben je op zoek naar leestips rond racisme en discriminatie? Die kan je vinden in onze Atlasmagazine.

Vrijwilligerswerk is een nuttige oefenkans voor anderstaligen en een meerwaarde voor jouw organisatie. Creëer een veilige omgeving waar alle vrijwilligers zich welkom voelen. Gebruik klare taal en zoek passende taken waar de vrijwilliger zijn/haar meerwaarde voelt. Coach de vrijwilliger en stimuleer hem of haar om Nederlands te spreken. Bespreek met medewerkers en vrijwilligers die er al zijn de komst van nieuwe, anderstalige collega's. Op zoek naar extra tips? Lees het artikel: Hoe ondersteun ik een anderstalige vrijwilliger.

Deelnemen aan een activiteit kan voor sommigen erg spannend zijn: er zijn veel onbekende factoren. Het is belangrijk om rekening te houden met hun onzekerheden. Zo voelt iedereen zich sneller welkom voelen. Spreek hen aan. Verwelkom ze. Stel ze voor aan de andere buren. Hou rekening met diverse gebruiken qua eten, drank, ... En als je kan, informeer en betrek zoveel mogelijke buren op voorhand bij voorbereiding. Op zoek naar extra tips? Lees dan zeker dit artikel over hoe je anderstalige deelnemers zich welkom kunnen voelen op een activiteit.

personpersontext balloon

Heb je een vraag?
Mail naar atlas.diversiteit@antwerpen.be

person